ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ http://www.pvc.ac.th/

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนายน 2565  (ในวันเวลาราชการ) 
http://www.pvc.ac.th/files/10000001_22060817175144.pdf
-  ประกาศผลสอบคัดเลือดลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 
 http://www.pvc.ac.th/files/10000001_22053110102855.pdf
-  รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2565  (ในวันเวลาราชการ) 
 http://www.pvc.ac.th/files/10000001_22051916163424.pdf

สถิติเยี่ยมชม

10132