วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 4 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054 511 286 E-mail : pvc@ovec.moe.go.th

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1
ที่เข้าศึกษาต่อปี พ.ศ 2566  ทุกคน 
 
เข้าไปกรอกข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
https://v-cop.go.th/v-cop/ 
และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2
สามารถเข้าไป Update ข้อมูลของตนเองได้
คลิกรูปด้านบนเพื่อชม VDO วิธีเข้าใช้งาน
และการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ v-cop

 

 

สถิติเยี่ยมชม

249834