ชื่อ - นามสกุล :นายกรประพันธ์ ฟูฝั้น
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :