ชื่อ - นามสกุล :นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :054511286
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนผังผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่