ชื่อ - นามสกุล :นายทัศนะ แดนโพธิ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054511286
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่