ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติศักดิ์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา