ชื่อ - นามสกุล :ดร. ประทีป บินชัย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา