11-12 พ.ค. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งดำเนินการโดยงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นปวช.1 จำนวน273คน และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 จำนวน377คน  เข้าร่วมการปฐมนิเทสดังกล่า ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ทั้งนี้การจัดการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บันทึกภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ