7 พ.ค. 2565 สาขาวิชาการบัญชีจัดทำโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจใหม่

           นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาวิชากรการบัญชีเข้าร่วมการอบรมตามโคงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องโสตสาขาวิชาการบัญชี

บันทึกภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ