6 พ.ค. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพร่ กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

           นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ทำหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพร่ กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพร่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พระราชเขมากร นามเดิม ประยุทธ วงศ์ยศ ผู้จัดการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานในพิธี

บันทึกภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ