24 พ.ค. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี เรวัธ จิตจง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

                 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ขอแสดงความยินดีกับ  ว่าที่ร้อยตรี เรวัธ จิตจง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่  ด้วยความยินดียิ่ง

ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ