21-22 พ.ค. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เป็นสนามสอบออนไลน์ ระบบ Rtrianing ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

             นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้กำลังใจผู้เข้าสอบ  Rtrianing ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่  2 จำนวนสูตร คือ
             1. 640021006:ทักษะการสอนในรูปแบบการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้
             2. 640021001:การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
ทั้งสองหลักสูตรถ้าสอบผ่านจะได้ชั่วโมงผ่านการอบรมของคุรุพัฒนฯ หลักสูตรละ 20 ช.ม.

บันทึกภาพโดย : นายกิตติธัช    ตันมา  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/กรรมการคุมสอบ
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ