12 พ.ค. 2565 งานโคงการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร​ โรงเรียนเจริญศิลป

          นายโอภาส​ ปัญญาพฤกษ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่​ มอบหมายงานโคงการพิเศษ​ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ​ นำคณะครูสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน​ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์​ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาแฟชั่นฯ​ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ​ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ​  และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่​   ให้การสนับสนุนอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเจริญศิลป์จังหวัดแพร่​

บันทึกภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ