ชื่อ - นามสกุล :นางเพียงแพน อุปทอง
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน