ชื่อ - นามสกุล :นางปาริชาต สุพล
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการโรงแรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน