ชื่อ - นามสกุล :นายสายชล ชูจุ้ย
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการโรงแรม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม