ชื่อ - นามสกุล :ดร.ประทีป บินชัย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลียอาชีวศึกษาแพร่
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการวิทยาลียอาชีวศึกษาแพร่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนผังผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลียอาชีวศึกษาแพร่