[ prayuut ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปราหยุท นะมามิ
ชื่อเล่น : 
หยุด
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/9/2548
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
argento.ryder@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------