25 ม.ค. 2567 โครงการสัมมนาพัฒนาทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สู่มาตรฐานวิชาชีพ

วันที่ 25 มกราคม  2567 นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธี
 เปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาพัฒนาทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่มาตรฐานวิชาชีพ การจัดสัมมนาพัฒนาทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่มาตรฐานวิชาชีพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและนักเรียนนักศึกษาสาขาการโรงแรมจำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับฝีมือแรงงาน  2เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจีรวัชญ์ ไชยวัณณ์ เจ้าของ
บริษัทThe 053 chiangmai food &​ beverage
วิทยากรพิเศษ ด้านงานอาหารและเครื่องดื่ม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ