22 ม.ค. 2567 โครงการเยี่ยมบ้าน/หอพัก-บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเรวัธ จิตจงรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา พร้อมทีมงานสวัสดิการ งานปกครองและงานครูที่ปรึกษา ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้าน/หอพัก-บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัย ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็น แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการหอพักบ้านเช่า ผู้ปกครอง กับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2567

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ