14 ธันวาคม 2565 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรภาษาจีนสำหรับสนทนา 1

            วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรภาษาจีนสำหรับสนทนา 1แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีวัตุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะภาษาจีน ทั้งด้านการพัฒนาทักษะการสนทนา ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ