14 ธันวาคม 2565 พิธีเปิดเทศกาลเค้ก คุกกี้ และของขวัญปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

                 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดเทศกาลเค้ก คุกกี้ และของขวัญปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 17 เทศกาลเค้ก คุกกี้ และของขวัญปีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริงแก่นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้จากประสบการณ์ตรง การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกดรายวิชา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของรายได้ในการจัดจำหน่ายจะจัดสรรเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ