22 ก.ย. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบวิจัย R&D และสถิติชั้นสูง สำหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2565  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบวิจัย R&D และสถิติชั้นสูง  สำหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   ให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานผลงานวิจัย การออกแบบวิจัย R&D การใช้โปรแกรมสถิติชั้นสูง  เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติและนานาชาติ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  74  คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ