06 ก.ย. 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ

                   6 ก.ย. 2565 นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ ศึกษานิเทศก์ ชำนวญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่าน ศน.พัชรกร ปัญญาคำ ศึกษานิเทศก์ชำนวญการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการวิจัยเป็นฐานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ในการมานิเทศติดตาม ครูผู้ยื่นคำขอรับทุนในการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้นก็คือ คุณครูกิตติธัช ตันมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำแนะนำให้คณะครูที่เข้ารับฟังในการส่งหัวข้องานวิจัยแบบ RBL เพื่อขอรับทุนในปีต่อๆ ไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ