05 ก.ย. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม LONG DO ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อคลิป วัยรุ่น รุ่นใหมใส่ใจทำประกันอุบัติเหตุ

5  กันยายน  2565  นายโอภาส  ปัญญาพฤษ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการวรรณภา ฤกษนันทน ผอ.คปป จ.แพร่ และคณะ  ในการมามอบเงินรางวัล 4,000 บาท ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อคลิป วัยรุ่น รุ่นใหมใส่ใจทำประกันอุบัติเหตุ  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   จังหวัดแพร่ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลงานรูปแบบ #คลิปวิดีโอสั้น
https://youtu.be/3D1z4709Cnc 
ผลงานของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย นายณัชพล ชินนอก , นาวสาวณัฏฐณิชา จันทร์มูล , นางสาวสุชานันท์ เข็มขาว , นางสาวยุพิน อภัยกาวี , นางสาวชนิสรา เมฆกิจ , นางสาวณัฐศิริญา ปวงเหมือง , นางสาวอริษา คำจันทรา , นางสาวนรินทร มณีกาศ โดยมีครูที่ปรึกษาจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง , นายกิตติธัช  ตันมา และ นายเอกภพ  มะโนอินทร์ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ