11 ส.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 นำโดยท่าน ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2  นำโดยท่าน ผอ.บุญธรรม  เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คือ ผอ.สมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ , ผอ.สาธิต สุทธธง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ  และ ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต  เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน ผลสำเร็จ  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ