6 ส.ค. 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการนำเสนอแผนธุรกิจ 'ไอศกรีมกล้วยบวชชี (Banana Icecream)' ผ่านทางระบบออนไลน์

6 สิงหาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการนำเสนอแผนธุรกิจ 'ไอศกรีมกล้วยบวชชี (Banana Icecream)' ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ สิริพรรณมงคล นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน ครูที่ปรึกษา ควบคุมการนำเสนอโดยครูนิพนธ์ ร่องพืช

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ