27 ก.ค. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด บนพื้นฐานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

      นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด บนพื้นฐานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

     ในการนี้  นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด บนพื้นฐานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ