15 มิ.ย. 2565 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 การอบรมเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

      นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 การอบรมเขียนแผนธุรกิจ โดยมีวิทยากร นางขวัญดาว สุทธนะ เจ้าของกิจการ ร้านฮ่อมดาว มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการเขียนแผนธุรกิจ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ