10 มิ.ย. 2565 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จลำปาง จังหวัดลำปาง

      นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และว่าที่ ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกภาพโดย : ว่าที่ร.ต.ฐิติ ทะนันชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา / ร.ต.อิทธิพล เทือกธรรมมา ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ