10 มิ.ย. 2565 อบรมโครงการ 'ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ ไตรภาคี' ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

      ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยนายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ 'ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ ไตรภาคี' ให้กับครูผู้สอนและสถานประกอบการ ที่ร่วมมือจัดการศึกษาทวิภาคีและรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปกติและทวิภาคี มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนสถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะครูผู้สอนทุกท่าน โดยหัวข้อพัฒนา คือ ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

บันทึกภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์
ลงข่าว : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ