วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดตั้ง และพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

พิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

      วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดตั้ง และพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  โดยมีนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายระวิ พวงกนก  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    ปัจจุบันสถานการณ์และปัญหาเด็กในสังคมไทย นับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤตและมีความรุนแรงมากขึ้น เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้มีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการดำเนินชีวิต เช่น การเรียน การใช้เวลาว่าง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น จากโครงการการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ซึ่งสอดคล้อง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาซึ้งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ