28 มี.ค. 2567 พิธีลงนามความร่วมมือภายใตเโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบแะลแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิธีลงนามความร่วมมือภายใตเโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบแะลแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายอนรรฆ ชนาธนาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมธีลงนามความร่วมมือภายใตเโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบแะลแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่และโรงเรียนคู่พัฒนาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ