25-27 มี.ค. 2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ ด้วยระบบคุณวุฒิ จะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะหรือสมรรถนะ รวมทั้งคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่กำหนดในแต่ละระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา สาขาวิชา และสาขางาน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ นับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน ให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร รวมถึงความคาดหวังของสถานประกอบการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ