14 มี.ค. 2567 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและงบประมาณสำหรับวิทยาลัย”

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและงบประมาณสำหรับวิทยาลัย”

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและงบประมาณสำหรับวิทยาลัย”  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ  การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและงบประมาณสำหรับวิทยาลัยมีการดำเนินการในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน  114  คน โดยมีนายสุขุม  แป้นศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ข้อ.5(5.7)นำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนในการใช้งานของโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและงบประมาณ
สำหรับวิทยาลัยให้กับผู้บริหาร  ครู และบุคลากร  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ