07 ก.พ. 2567 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่

ในวันพุธ ที่7 กุมภาพันธ์ 2567 ทางงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ได้นำนักเรียน ปวช.1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน (CPR) ในสถานศึกษาจังหวัดแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ