ปี 2566

มกราคม

กุมภาพันธ์
10 ก.พ. 2566 กิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม_มีใบขับขี่

มีนาคม

01 มี.ค. 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

02 มี.ค. 2566 กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

---> รอบเก็บบรรยากาศงานรับใบประกาศนียบัตรวิขาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

02 มี.ค. 2566 Good bye Senior 2023 

03 มี.ค. 2566 พิธีขอขมาครูบาอาจารย์ 

14 มี.ค. 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PA

พฤษภาคม

10-11 พ.ค. 2566 งานปฐมนิเทศ 2566

มิถุนายน

1 มิ.ย. 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี 2566
6-9 มิ.ย. 2566 การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น2566

14-17 มิ.ย. 2566 ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 2566 (Fix it center) 
22 มิ.ย. 2566 กิจกรรมไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 (ทำบุญตักบาตร) 
22 มิ.ย. 2566 กิจกรรมไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 (บวงสรวง) 
22 มิ.ย. 2566 กิจกรรมไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 (พิธีการมอบทุน) 
22 มิ.ย. 2566 กิจกรรมไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษษ 2566 (กล้อง Nikon)

กรกฎาคม

14 ก.ค. 2566 Sports Days2023 EP01
14 ก.ค. 2566 Sports Days2023 EP02

สิงหาคม

22 ส.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

กันยนยน

2 ก.ย. 2566 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566